Send dine innspill til valgkomiteen før årsmøte 2022

Følgende er på valg på årsmøtet i 2022: Leder Sekretær Baneansvarlig Baneoppmann Rifleoppmann Materialforvalter 1 Vara til styret I tillegg skal velges medlemmer til kontrollutvalgskomite, hederstegnskomite og valgkomite. Innspill til kandidater sendes leder.valgkomite@aronsk.no innen 15. februar. Forslag på kandidater til Continue reading Send dine innspill til valgkomiteen før årsmøte 2022

Årsmøtereferat 2021

For første gang i klubbens over 90 år lange historie ble årsmøtet avholdtdigitalt. 42 medlemmer deltok i møtet. Referatet kan leses her: Årsmøteprotokoll Aron Skytterklubb Drammen – 10 mars 2021.