Aktivitetslogg & våpenvedlegg

Aktivitetslogg mal:

Politidirektoratet har i ajourføring av samlerundskriv G-126/92 24. april 2002 fastsatt krav om aktivitet for å inneha våpen, og koblet aktiviteten opp mot hvor mange våpen man kan inneha.

Aktivitetsloggen under er et hjelpemiddel som er laget for at skytteren skal kunne dokumentere at myndighetenes krav og pålegg er oppfylt fra skytterens side. All type skyteaktivitet med pistol (inkl. luftpistol) og revolver som er på programmet til de av landets skytterforbund som den enkelte skytter er tilknyttet kan registreres, også tillitsverv/dugnad.

Klubbens anbefaling er å føre opp all aktivitet i en form for regneark hvor all viktig informasjon fremgår.
Se nedenfor for klubbens maler:

Loggen kan på forespørsel framlegges for politi eller andre myndigheter ved våpenerverv eller hvis det på annen måte blir behov for å dokumentere aktivitet.

For skyttere som er tilknyttet flere forbund (f.eks. NSF, NMF og NSU) kan det lønne seg å føre separate aktivitetslogger for å gjøre det enklere å se aktivitet innen det enklete forbundsområdet.

Våpensøknad:

Her er det gjort en stor endring og det er at det ikke er lenger behov for våpenvedlegg fra klubben. Men fortsatt er det noen krav som må oppfylles. I tilegg til selve søknads skjema fra Politiet (ett skjema per våpen) så må følgende vedlegg legges med søknaden:

For nye skyttere:

 • Diplom på gjennomført kurs
 • Medlemskort
 • Startkort
 • Kopi av ID kort
 • Bekreftelse på safe
 • Aktivitetslogg (ikke signert av klubben)
 • Resultatlister fra stevner

Ta gjerne kontakt med noen av trenerne på kurset for råd og hvem rekkefølge/våpengren som er anbefalt å søke på.

For eksisterende skyttere med våpen:

 • Medlemskort
 • Startkort
 • Kopi av ID kort
 • Bekreftelse på safe
 • Aktivitetslogg (ikke signert av klubben)
 • Resultatlister fra stevner

Om det er skytter under 21år må foreldre/foresatt stå som søker, legg med egen skriv vedr. hvem det søkes for. Vedleggene som legges med skal være for skyttern det søkes for.

For våpengrener man kan søke på, se link for dette: Lover og regler om våpen – Politiet.no