2016

5Ungdoms samling Kolsås – 27.11.2016:
Trener 1 kurs  5 – 6 & 12 – 13.11.2016:
NM Bane, felt og spesialfelt 2016 – 24.07 – 06.08.2016
NM Luft 2016 – 30.04.2016