Innmelding

Innmelding til klubben skjer ved å bruke skjema for innmelding lenger ned på siden. Faktura vil bli sendt så fort den blir behandlet, ved nytt medlems år blir den sendt ut midten av januar. Spørsmål rettes til medlemsadmin@aronsk.no

Aldersgrenser for overgang mellom medlemskap:

 • Ungdom/junior gjelder til og med året man fyller 20 år.
 • Senior gjelder fra og med det året man fyller 21 år.
 • Pensjonist gjelder fra det året man fyller 67 år.

Prisliste:
Medlemskapets satser per 2024 (årsmøtet vedtar året før hva medlemskontigenten skal ligge på) og gjelder per kalender år.

Medlemskap:Beskrivelse:Sum per år:
Ungdom/juniorer:Klubb kr 425, fritatt for forbund og krets425,-
Seniorer:Klubb kr 700,- forbund kr 450,- krets kr 75,-
Gjelder fra det året man fyller 21 år..
1.225,-
Sidemedlem:Klubb kr 700,-700,-
Pensjonister:Klubb kr 425,- forbund kr 450,- Krets kr 75,-
Gjelder fra det året man fyller 67 år.
950,-
Pensjonister (Sidemedlem):Klubb kr 425,-425,-
Rekrutt Junior:Klubb kr 375, fritatt for forbund og krets425,-
Rekrutt Senior/pensjonist:Klubb 350,- forbund kr 450,- krets kr 75,-875,-

  Skjema for innmelding til Aron Skytterklubb, Drammen
  * Må fylles ut for at skjema skal gå igjennom. Vårt medlemsregister vaskes mot folkeregistret via forbundet så fornavn, mellomnavn og etternavn må fylles inn.  MannKvinne


  Junior (tom. 20 år)Senior (21 - 66 år)Pensjonist (fra 67 år)

  Forbundstilknytting gjennom Aron Skytterklubb, Drammen *

  Om eventuelt bi-medlem, hvem hovedklubben er det du representerer:

  Tilleggsopplysninger/sikkerhetsopplæring:

  Om tidligere sikkerhetskurs er gjennomført, vennligst send oss dette:


  Om du må ettersende nødvendig dokumentasjon for sikkerhetskurs, vennligst send det på e-post til medlemsadmin@aronsk.no

   
  Søker bekrefter ved innlevering av søknad at klubbens og tilsluttede organisasjonsledd til enhver tids gjeldende lover, retningslinjer og skytereglement vil bli fulgt. Søker bekrefter samtidig at hans/huns utestående gjeld til andre lag og forbund klubben representerer er gjort opp. Klubben bruker NIFs "Klubb Admin" som medlemsregister, og medlemmene kan oppdatere sin kontaktinformasjon gjennom "Min Idrett". Årskontingent, medlemskort samt startkort ligger der inne og medlemmene er selv ansvarlig for å få betalt årskontingenten og laste ned medlemskort og startkort.

  Informasjon vaskes regelmessig mot folkeregister. Klubben forutsetter at personopplysninger i egne og overliggende organisasjonsledd blir håndtert i samsvar med GDPR/personvernforordningen. Klubben attesterer kun vedlegg til våpensøknader for hovedmedlemmer i de de særforbund den representerer. Klubbens hjemmesider og Facebook gruppe brukes som aktivt kommunikasjonskanal. Klubbens organisasjonsplan og tillitvalgtes kontaktinformasjon finnes på hjemmesiden www.aronsk.no. Elektronisk innsending av søknadsskjema regnes som signert.


  Kvittering for Innmelding blir sendt automatisk til oppgitt e-post adresse med oppgitt informasjon ovenfor. Om noe er feil på oppgitt informasjon så si ifra sånn at det kan bli korrigert (medlemsadmin@aronsk.no).