Send dine innspill til valgkomiteen før årsmøte 2023

Følgende er på valg på årsmøtet i 2023:

  • Leder
  • Nestleder
  • Kasserer
  • Feltoppmann
  • Luftoppmann
  • Materialforvalter
  • 2 Varar til styret
  • I tillegg skal velges medlemmer til kontrollutvalgskomite, hederstegnskomite og valgkomite.

Innspill til kandidater sendes leder.valgkomite@aronsk.no innen 15. februar.

Forslag på kandidater til valgkomite sendes styret@aronsk.no innen 1. mars.

For beskrivelse av oppgavene til styremedlemmene: Styreinstruks – Aron Skytterklubb, Drammen