Endring/utmelding av medlemskap

Giro
Info om utmelding:

Utmelding må skje skriftlig senest per 31.12 i medlemsåret for at det skal være gyldig. Fyll inn skjema nedenfor for dette. Om du har spørsmål kan du sende mail til medlemsadmin@aronsk.no.

Klubbens medlemsliste med utmeldinger blir sendt over til politiet minimum 1 gang per år i en samlet liste.

Info om endring av medlemskap:

Endring/overgang til annen klubb er beskrevet i Skytterforbundets fellesreglement § 2.3.1 med underpunkter.

Det normale er at man i et kalenderår kun kan representere ett lag eller en klubb. Overgang til å representere et nytt lag eller klubb skjer normalt ved årsskiftet. Det nye laget skal innen to uker melde skriftlig til skytterens gamle lag, som skal melde tilbake hvorvidt skytteren har noen forpliktelser til det gamle laget.

Skjema for endring/utmelding av medlemskap:

  Nedenfor er skjema som skal brukes for endring/utmelding fra Aron Skytterklubb, Drammen
  Alle detaljer må fylles ut så vi får meldt deg ut og spesielt viktig er fornavn, mellomnavn og etternavn sånn at vi finner riktig person å melde ut.

  *

  Påkrevde felter for at skjema skal gå igjennom.
  (inkluder alle mellomnavn om du har)  Kvittering for Utmelding blir sendt automatisk til oppgitt e-post adresse med oppgitt informasjon ovenfor. Om noe er feil på oppgitt informasjon så si ifra snarest sånn at det kan bli korrigert (medlemsadmin@aronsk.no).