Pistol

FripistolISSF internasjonalt program (2A)

Fripistol var med allerede i de første moderne Olympiske Leker i 1896 og er en av øvelsene med lengst historie. Kanskje ikke rart da Pierre de Coubertin selv var fransk mester i pistolskyting. Ingen nordmann har vunnet Fripistol i OL, men svenskene har klart det to ganger. Først med Torsten Ullman i 1936 deretter med Ragnar Skanåker i 1972.

Fripistol er en av de mest krevende pistoløvelsene. Ikke rart denne øvelsen er tumleplass for ”Reodor Felgen”-pistoler i alle mulige fasonger. Avstanden fra skytter til blink er 50 meter, og selve blinken er på 0.5 meter. 10’eren er 5 cm i diameter. Som i de fleste andre pistoløvelsene skyter man 60 skudd til sammen. I fripistol har skytteren 1,5 timer på seg til å skyte 60 skudd, og så mange prøveskudd han vil. Det kan virke som god tid, men det er fort gjort å lure seg selv.

Fripistolen skal være i kaliber .22 (5,56 mm), men forøvrig vil den som navnet antyder være forbundet med få restriksjoner. Utformingen av våpenet er fritt, men skjeftet eller deler av pistolen må ikke gi støtte utenom selve hånden. Avtrekksvekten er valgfri.

Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng. Fripistol skytes i stående stilling med en hånd.
Pistolene skal kun lades med ett og ett skudd.

Fripistol krever stor konsentrasjon, selvdisiplin og utholdenhet. Og du vil fort merke at den store avstanden og de minimale marginene gjør at kravet til presisjon i pistolene som brukes i fripistol er store.

De fleste som skyter fripistol aktivt kjøper pistoler som er spesielt beregnet for denne øvelsen.

Det er ingen særskilte klasser for Kvinner eller Junior i Fripistol. Alle skyter i den Åpne klassen. Men det er laget en spesiell klasse for skyttere som er fysisk funksjonshemmet, kalt SH1 (shooting handicap 1).

25m-pres-small
Øvelse: FripistolAntall konkurranseskudd: 60
Avstand: 50 meterSkytetid: 1,5 timer
Klasser: Åpen og SH 1Mesterskap: KM, DM, NM, Nordisk, EM, VM, OL

 

SilhuettpistolISSF internasjonalt program (4)

Silhuettpistol er også en gammel pistoløvelse. I motsetning til alle de andre internasjonale øvelsene, skyter man på mer enn en blink – i silhuettpistol skal du skyte på hele 5 blinker! Ikke bare er det spennende og morsomt, men det er også utfordrende med de korte tidene.

Silhuettpistol skytes i to omganger. Først skyter man 2 serier på 8 sekunder, deretter 2 serier på 6 sekunder og til slutt 2 serier på 4 sekunder. Dette kalles en halvmatch. Etter en pause skytes andre omgang, eller halvmatch, med de samme tidene. Skytteren skal skyte ett skudd i hver blink.

I alle øvelsene som står beskrevet her, består en ”serie” av 5 skudd. Det betyr at hver skytter skyter 5 skudd, deretter dømmes skivene – det vil si at en dommer summerer opp treffene i blinken og finner en poengsum for serien – og deretter skytes neste serie, osv. Pistolen skal være i kaliber 5,6mm (.22LR) og våpenet skal ikke veie mer enn 1260 gram. Avtrekksvekt minimum1000 gram.
Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng. Silhuettpistol skytes i stående stilling med en hånd.

25m-5xduell-small
Øvelse: SilhuettpistolAntall konkurranseskudd: 60
Avstand: 25 meterSkytetid: 4×8 sekunder, 4×6 sekunder, 4×4 sekunder
Klasser: Åpen og JuniorMesterskap: KM, DM, NM, Nordisk, EM, VM, OL

 

Finpistol (VM Finpistol) og Grovpistol (VM Grovpistol) – ISSF internasjonalt program (6F & 6g)

Grovpistol er en øvelse Norge tradisjonelt gjør det bra i. Den skytes på samme måte som Finpistol, men man bruker våpen i grovere kaliber. For kvinner er Finpistol en Olympisk øvelse, men da under navnet Sportspistol.

Finpistol og Grovpistol er en to-delt øvelse. Først skytes det 6 serier på 5 minutter hver. Dette er den såkalte presisjonsdelen. I denne delen skytes det mot den såkalte presisjonsblinken. Den har en poengskala fra 1 til 10 som vises som ringer på blinken. De tre innerste ringene, fra 7 – 10 poeng er farget sorte. 6 minutter på hver serie, altså 5 skudd, er ganske god tid.

Verre er det i den andre halvdelen av konkurransen. Da skytes det 6 serier med såkalt ”Duell”.

På denne delen brukes den samme blinken som i Silhuettpistol og Hurtigpistol. I størrelse er den like stor som presisjonsblinken, men har en poengskala som går fra 5 – 10 poeng. Alle ringene er farget sorte.

Duell fungerer slik at blinken er synlig i 3 sekunder, deretter forsvinner den i 7 sekunder for så å være synlig igjen i 3 sekunder, osv. For hver serie er blinken synlig 5 ganger. Skytteren skal da skyte ett skudd for hver gang blinken er synlig. Litt av en utfordring når du bare har 3 sekunder på deg!

Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng. Finpistol og Grovpistol skytes i stående stilling med beste hånd.

I alle internasjonale mesterskap skiller vi mellom Finpistol og Grovpistol. Mens kvinnene skyter Finpistol, skyter mennene Grovpistol. I kretsmesterskap og norgesmesterskap kan menn og kvinner skyte begge øvelsene, men menn kan bare sette rekorder i Grovpistol og kvinner i Finpistol.

I Finpistol skal våpenet skal være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal være max 1400 gram.

I grov skal våpenet skal være av minimum kaliber 7,62mm (.32) og maksimum kaliber 9,65mm (.38). Avtrekksvekt må være minst 1000 gram, og vekten av våpenet med tomt magasin skal ikke overstige 1400 gram.

25m-pres-duell-small
Øvelse: Finpistol/GrovpistolAntall konkurranseskudd: 60
Avstand: 25 meterSkytetid: 6×5 minutter, 6 serier duell
Klasser:Mesterskap: KM, DM, NM, Nordisk, EM, VM, OL (for Kvinner)

 

StandardpistolISSF internasjonalt program (5)

De fleste nybegynnere synes Standardpistol er ganske vanskelig. Når det føles som om du har dårlig tid, og blinken virker veldig liten er det lett å bli stresset.

Hele konkurransen skytes mot den såkalte presisjonsskiven, som også brukes i Finpistol og Grovpistol. Som nevnt tidligere har denne en poengskala fra 1 til 10, dermed blir det vanskeligere å treffe ”midt i blinken”, eller 10’eren.

De 4 første seriene skal du skyte på 150 sekunder. Ikke god tid, men mer enn nok til å skyte de 5 skuddene man skal. Deretter følger 4 serier på 20 sekunder. Da har man ikke tid til å slappe av og må skyte alle skuddene fortløpende uten pauser. De siste 4 seriene skytes på 10 sekunder. Dette virker som dårlig tid for de fleste nybegynnere, men er egentlig rikelig med tid til å få skutt 5 kontrollerte skudd. Før man får litt trening føles det som om du har alt annet en kontroll med hva du gjør, og treffene blir deretter. Litt sånn overalt.

Standardpistol krever trening og litt pågangsmot, akkurat som de andre pistol-øvelsene. Våpenet skal være i kaliber 5,6mm (.22). Avtrekksvekten må være minst 1000 gram. Vekten av våpenet med tomt magasin skal være max 1400 gram.

Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng. Standardpistol skytes i stående stilling med beste hånd.

25m-pres-small
Øvelse: StandardpistolAntall konkurranseskudd: 60
Avstand: 25 meterSkytetid: 4×150 sekunder, 4×20 sekunder, 4×10 sekunder
Klasser:Mesterskap: KM, DM, NM, Nordisk, EM, VM

 

Hurtigpistol Fin og Grov – NSF nasjonalt program. (7F & 7G)

Til slutt har vi de to spesielle nasjonale øvelsene. At de er nasjonale øvelser betyr at andre lands skytterforbund som er tilknyttet ISSF, ikke organiserer konkurranser i disse øvelsene. I Norge har vi hentet Hurtigpistol fra et militært program, så i internasjonale militære mesterskap skytes Hurtig Grov.

Hurtigpistol er en veldig populær øvelse, ikke minst fordi den lar seg godt kombinere med Felt-skyting. Selv om hurtigpistol skytes på en vanlig skytebane, er de korte skytetidene veldig likt det man møter i felt. Hurtigpistol er delt inn i 3 deler; først skytes 4 serier på 10 sekunder, deretter skytes 4 serier på 8 sekunder, og til sist 4 serier på 6 sekunder. Som vi nevnte under Silhuettpistol består en serie av 5 skudd, men i hurtigpistol skal alle skuddene skytes i kun en blink.

Dette gjør hurtigpistol spennende, fartsfylt og utfordrende.

Øvelsen skytes i to klasser: fin og grov. Våpnene er de samme som i standardpistol (fin) og grovpistol.

Maksimalt oppnåelig poengsum er 600 poeng. Hurtigpistol skytes i stående stilling med en hånd.

25m-duell-small
Øvelse: Hurtigpistol Fin og GrovAntall konkurranseskudd: 60
Avstand: 25 meterSkytetid: 4×10 sekunder, 4×8 sekunder, 4×6 sekunder
Klasser:Mesterskap: KM, DM, NM

 

Nais Fin og Grov – NSF nasjonalt program. (8F & 8G)

NAIS står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion. NAIS-medaljen – Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunions armégevær­medalje – ble innstiftet i 1939. I 1994 ble NAIS-programmet utvidet til å gjelde også Lerdue, Pistol og Viltmål. Det er også etablert en egen Kvartmatch-medalje.  

Skyting om NAIS-medaljen og Kvartmatch-medaljen kan arrangeres av avdelinger i Forsvaret, Det frivillige Skyttervesen og alle klubber/lag tilsluttet Norges Skytterforbund. Som det fremgår av reglementet baseres registreringen av resultater seg på et tillitsforhold mellom arrangør og Norges Skytterforbund. Arrangør registrerer og arkiverer resultatene. De rapporteres ikke til Norges Skytterforbund.

Øvelsen skytes i to klasser: fin og grov. Våpnen i fin er til og med 32 kal. mens grov er 38 (9mm) og oppover.

Maksimalt oppnåelig poengsum er 300 poeng. Hurtigpistol skytes i stående stilling med en hånd. Det tillates inntil 2 funksjonsfeil.

For fulstendig oversikt over regler er det bare åpne linken, Regler for NAIS- og kvartmatchmedaljen.

25m-duell-small
Øvelse: Nais Fin og GrovAntall konkurranseskudd: 30
Avstand: 25 meterSkytetid: 2×150 sekunder, 2×3 (duell) sekunder, 1×20 sekunder, 1×10 sekunder
Klasser:Mesterskap: