Send dine innspill til valgkomiteen!

Følgende er på valg på årsmøtet i 2021: Leder Nestleder Kasserer Feltoppmann Luftoppmann Materialforvalter Vara til styret Innspill til kandidater sendes leder.valgkomite@aronsk.no Her finner du en beskrivelse av oppgavene til … Mer →