Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs i pistol – 14. februar 2024

Nytt sikkerhets og nybegynner kurs i regi av Aron Skytterklubb har oppstart 14. februar 2024 med teori. Teorien første to dagene blir holdt i andre lokaler enn skytebanen. Info rundt dette kommer seinere. Ellers holdes kurset på våre skytebaner som Continue reading Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs i pistol – 14. februar 2024

Send dine innspill til valgkomiteen før årsmøte 2024

Følgende er på valg på årsmøtet i 2024: Styret: Sportslig: Innspill til kandidater sendes leder.valgkomite@aronsk.no innen 1. februar.2024Forslag på kandidater til valgkomite sendes styret@aronsk.no innen 1. februar.2024 For beskrivelse av oppgavene til styremedlemmene: Styreinstruks – Aron Skytterklubb, Drammen

Resultater fra CUP/KLM i spesialpistol & spesialrevolver – 22. oktober 2023

Det ble gjennomført CUP/KLM mesterksap for klubbens medlememer i grenen spesialpistol & spesialrevolver i felt. Totalt ble det 16 startere sammelagt mellom grenene. Dessverre ikke mange men det er trosalt spesial med dårlig værmelding som var meldt (1-2 grader med Continue reading Resultater fra CUP/KLM i spesialpistol & spesialrevolver – 22. oktober 2023