Terminliste pistol 2013

Klubbmesterskap og cup stevner i 2013

Lørdag 11.mai kl 09.00 Felt fin, grov, spesialpistol Juvebanen
Torsdag 16.mai kl 18.00 Standardpistol Aronsløkka
Onsdag 22.mai kl 18.00 Nais fin, grov Aronsløkka
Onsdag 29.mai kl 18.00 Hurtig fin, spesialpistol Aronsløkka
Onsdag 05.jun kl 18.00 Hurtig grov, militær Aronsløkka
Torsdag 13.jun kl 18.00 Finpistol Aronsløkka
Mandag 17.jun kl 18.00 Hurtig revolver, spesialrevolver Aronsløkka
Lørdag 29.jun kl 09.00 Felt militær, revolver, spesialrevolver Juvebanen
Onsdag 21.aug kl 18.00 Fripistol 50m Aronsløkka
Mandag 02.sep kl 18.00 Grovpistol Aronsløkka
Onsdag 04.sep kl 18.00 Silhuett Aronsløkka
Lørdag 07.sep kl 09.00 Felt magnum 1 og 2 Juvebanen
Onsdag 13.nov kl 18.00 Luftpistol Dr.hallen
Onsdag 20.nov kl 18.00 Sprintluft Dr. hallen

Cup’en for 2013 består av totalt 23 øvelser, de 17 beste teller. Kontingenten for hver start er kr 50,-.
Alle NM-øvelser er også klubbmesterskap for 2013, dvs. alle unntatt de 7 nyeste øvelsene Hurtig militær, revolver, spesialpistol, spesialrevolver og Nais fin, grov og sprintluft.
Medlemmene anmodes om å følge med på terminlistene, det kan bli nødvendig med endringer.

NB: VIKTIG:
Det er ikke tillat å skyte med grovere kaliber enn 38/9,65mm. Der er heller ikke lov å skyte med mantlede kuler på Aronsløkka bane.

CUP FOR NYBEGYNNERE
For å gjøre cup skytingen mer interessant for nybegynnere har vi satt opp en egen cup for dem, som er lagt inn i klubbmesterskapene som skytes med standardpistol/finpistol og luftpistol. Denne cup’en er kun åpen for medlemmer og deltagere på klubbens nybegynnerkurs dom skyter i klasse D i alle øvelser ( bl.a skyttere som aldri har skutt approberte stevner før 1.okt 2012). Den ordinære startkontingenten på 50,- dekker også deltagelse i nybegynnercup.
Terminliste for nybegynnercup’en er følgende:

Lørdag 11.mai kl 09.00 Felt fin Juvebanen
Torsdag 16.mai kl 18.00 Standardpistol Aronsløkka
Onsdag 22.mai kl 18.00 Nais fin Aronsløkka
Onsdag 29.mai kl 18.00 Hurtig fin Aronsløkka
Torsdag 13.jun kl 18.00 Finpistol Aronsløkka
Onsdag 13.nov kl 18.00 Luftpistol Drammenshallen
Onsdag 20.nov kl 18.00 Sprintluft Drammenshallen

Nybegynnercup’en består av totalt 7 starter, de 5 beste teller.