Utstyr til pistolskyting

Øvelse gjør mester, sies det, og det stemmer også i aller høyeste grad innen skyting. Hvis man ikke behersker de grunnleggende teknikkene så hjelper det ikke med all verdens utstyr. Men det er unødvendig vanskelig å bli god hvis utstyret er for dårlig og ikke holder mål. Når man skyter er det viktig at man etter et skudd kan føle hvordan det gikk og hvor man traff, og så kikke på skiva og få bekreftet det man man følte. Man kan så gjøre de nødvendig korreksjoner for å treffe enda bedre og bli flinkere.

Men hvis pistolen eller ammunisjonen sprer skuddene vilkårlig utover skiva selv når man gjør alt riktig så får man ikke den tilbakemeldingen man trenger for å bli bedre. Det er ganske enkelt ikke mulig å se om man gjør noe feil, og man får heller ikke bekreftet at det man gjør ting riktig.

Det er ikke nødvendigvis slik at man må ha dyrt utstyr eller våpen, men man bør ha riktig utstyr som passer en selv. Mennesker er ulikt bygd med ulik størrelse på hender og lengde på fingre osv. så man må prøve seg frem for å finne en pistol og utstyr som passer en selv.

Krav til sikkerhets utstyr ved skyting er følgende:

  • Hørselvern
  • Skytebriller (ikke ett krav men anbefalt)