Påmelding

For påmelding til kurs må skjema nedenfor fylles ut og sendes oss på kurs@aronsk.no. Vi tar kontakt med deg/dere når førstkommende kurs planlegges. Vi prøver å holde 4 kurs om året så alltid en mulighet.

For mer informasjon se link, Kurs –> Info

Kontaktskjema for kurs:

Vi ser på muligheten for å forenkle påmelding til oss så derfor er skjema nedenfor under testing. Bruk gjerne begge deler sånn at vi får testet ut dette her. Takker på forhånd.
MannKvinne


Junior (tom. 20 år)Senior (21 - 66 år)Pensjonist (fra 67 år)

* Må fylles ut.

 
Krav til deltakere:
• Beherske norsk språket skriftlig og muntlig godt.
• Nedre aldersgrense for kurs med krutt våpen er 13 år hos oss.

Politiet har noen krav og det er som følger:
• Aktivitet i kursperioden på minimum 2 aktiviteter pr. måned for å søke om eget våpen etter endt kurs.
• Krav ved å eie ett krutt våpen at eieren tilfredsstiller krav om edruelig og pålitelig. Ta kontakt med ditt lokale politikammer ved spørsmål rundt dette.

Ved innsendelse av dette skjema regnes det som formelt påmeldt på kurs og da selvfølgelig om det er plass. Ting kan skje og man blir forhindret. Om det er tilfelle så må man gi tidlig beskjed så plassen går til noen andre.


Kvittering for påmelding blir sendt automatisk til oppgitt e-post adresse med oppgitt informasjon ovenfor. Om noe er feil på oppgitt informasjon så si ifra sånn at det kan bli korrigert.

 

 

Comments are closed.