Hederstegn & æresmedlemer

Æresmedlem

Her er listen over Aron Skytterklubb, Drammen sine medlemmer med hederstegn og er æresmedlemmer.
Listen oppdateres fortløpende.

Komiteen er avhengig av forslag fra klubbens medlemmer for at eventuelt nye skal kunne motta hederstegn og bli æresmedlem.
Dem kan ikke foreslå kandidater selv.

Æresmedlemer:
Navn:Dato:
Wiliam Thomassen24.10.1959
Rolf Kleven24.10.1959
Sverre Kleven24.10.1959
Øivind Wetterstad24.10.1959
Inga Wetterstad22.10.1966
Odd Winnæss04.02.1984
Asle Rustad04.02.1984
Arvid Sanders11.02.1989
Harry M. Olsen11.02.1994
Ørnulf Christensen02.02.1996
Runar Kleverud05.04.2003
Ragnar Thobru17.02.2006
Dag Kristiansen17.02.2006
Tore Østvold06.03.2009
Finn Flater 
Rune Hammer 11.02.2016
Hederstegn:
Navn:Dato:
Harald Knudsen05.02.1955
Martin Larsen05.02.1955
Sverre Kleven05.02.1955
Lorentz Narvesen05.02.1955
Øivind Wetterstad05.02.1955
Wiliam Thomassen18.02.1956
Johan Andersen18.02.1956
Rolf Kleven18.02.1956
Arvid Rustad18.02.1956
Holger Kleven18.02.1956
Gunnar Bjørhus23.02.1957
Thorleif Karlsen23.02.1957
Arthur Hafskiold23.02.1957
Ole Myrvold28.02.1959
Asle Rustad28.02.1959
Charles Holm27.02.1960
Bjarne Tømmerås27.02.1960
Alf Samuelsen27.02.1960
Thorleif Wetterstad27.02.1960
Alf Kleverud27.02.1960
Agnes Samuelsen18.02.1961
Molly Thomassen18.02.1961
Inga Wetterstad18.02.1961
Ella Rustad18.02.1961
Gunhild Kleven18.02.1961
Margit Kleven19.02.1961
Ingolf Esaiassen17.02.1962
Gerd Tømmerås19.02.1962
Per Ask09.03.1963
Arvid Østensen21.02.1964
Kjell Eriksen19.02.1966
Arvid Sanders17.02.1968
Helene Holm17.02.1968
Harald Grønhovd22.02.1969
Odd Winnæss17.02.1970
Kristen Lillegjord17.02.1970
Idun Grønhovd20.02.1971
Per O. Espedal07.04.1973
Håkon Bråtesven07.04.1973
Per Simensen03.04.1976
Sigfrid Rustad03.04.1976
Ragnar Thobru30.04.1981
Runar Kleverud30.04.1981
Oskar Løen13.02.1988
Trygve Kolbjørnsen13.02.1988
Tor Orsteen01.02.1990
Rune Hammer02.02.1996
Finn A. Olsen02.02.1996
Dag Kristiansen14.02.2001
Gunn H. Sønsterud08.02.2002
Bjørn Østby08.02.2002
Thorbjørn Sørum02.03.2012
Per Hagen02.03.2012
Peter Hirth02.03.2012
Jon Andersen02.03.2012
Stein Rypaas02.03.2012
Rune Hjelle02.03.2012
Asbjørn Hagen 
Tore Østvold 
Jørgen Ringstad 
Wenche Solbakken 
Harry M. Olsen 
Finn Flater 
Ørnulf Christensen