Hederstegn & æresmedlemer

Æresmedlem

Her er listen over Aron Skytterklubb, Drammen sine medlemmer med hederstegn og er æresmedlemmer.
Listen oppdateres fortløpende.

Komiteen er avhengig av forslag fra klubbens medlemmer for at eventuelt nye skal kunne motta hederstegn og bli æresmedlem.
Dem kan ikke foreslå kandidater selv.

Æresmedlemer:
Navn: Dato:
Wiliam Thomassen 24.10.1959
Rolf Kleven 24.10.1959
Sverre Kleven 24.10.1959
Øivind Wetterstad 24.10.1959
Inga Wetterstad 22.10.1966
Odd Winnæss 04.02.1984
Asle Rustad 04.02.1984
Arvid Sanders 11.02.1989
Harry M. Olsen 11.02.1994
Ørnulf Christensen 02.02.1996
Runar Kleverud 05.04.2003
Ragnar Thobru 17.02.2006
Dag Kristiansen 17.02.2006
Tore Østvold 06.03.2009
Finn Flater  
Rune Hammer  11.02.2016
Hederstegn:
Navn: Dato:
Harald Knudsen 05.02.1955
Martin Larsen 05.02.1955
Sverre Kleven 05.02.1955
Lorentz Narvesen 05.02.1955
Øivind Wetterstad 05.02.1955
Wiliam Thomassen 18.02.1956
Johan Andersen 18.02.1956
Rolf Kleven 18.02.1956
Arvid Rustad 18.02.1956
Holger Kleven 18.02.1956
Gunnar Bjørhus 23.02.1957
Thorleif Karlsen 23.02.1957
Arthur Hafskiold 23.02.1957
Ole Myrvold 28.02.1959
Asle Rustad 28.02.1959
Charles Holm 27.02.1960
Bjarne Tømmerås 27.02.1960
Alf Samuelsen 27.02.1960
Thorleif Wetterstad 27.02.1960
Alf Kleverud 27.02.1960
Agnes Samuelsen 18.02.1961
Molly Thomassen 18.02.1961
Inga Wetterstad 18.02.1961
Ella Rustad 18.02.1961
Gunhild Kleven 18.02.1961
Margit Kleven 19.02.1961
Ingolf Esaiassen 17.02.1962
Gerd Tømmerås 19.02.1962
Per Ask 09.03.1963
Arvid Østensen 21.02.1964
Kjell Eriksen 19.02.1966
Arvid Sanders 17.02.1968
Helene Holm 17.02.1968
Harald Grønhovd 22.02.1969
Odd Winnæss 17.02.1970
Kristen Lillegjord 17.02.1970
Idun Grønhovd 20.02.1971
Per O. Espedal 07.04.1973
Håkon Bråtesven 07.04.1973
Per Simensen 03.04.1976
Sigfrid Rustad 03.04.1976
Ragnar Thobru 30.04.1981
Runar Kleverud 30.04.1981
Oskar Løen 13.02.1988
Trygve Kolbjørnsen 13.02.1988
Tor Orsteen 01.02.1990
Rune Hammer 02.02.1996
Finn A. Olsen 02.02.1996
Dag Kristiansen 14.02.2001
Gunn H. Sønsterud 08.02.2002
Bjørn Østby 08.02.2002
Thorbjørn Sørum 02.03.2012
Per Hagen 02.03.2012
Peter Hirth 02.03.2012
Jon Andersen 02.03.2012
Stein Rypaas 02.03.2012
Rune Hjelle 02.03.2012
Asbjørn Hagen  
Tore Østvold  
Jørgen Ringstad  
Wenche Solbakken  
Harry M. Olsen  
Finn Flater  
Ørnulf Christensen  

Comments are closed.