Styret

Sammensetning av styrets-/andre verv etter etter ekstraordniært årsmøte 25. april 2018:

Verv Navn Telefon E-post
Leder Jon Aasmund Zapffe Andersen 91730960 leder @ aronsk.no
N.leder Tor Orsteen 97525589 nestleder @ aronsk.no
Sekretær Gülcan Øzalp 99039505 sekretaer @ aronsk.no
Kasserer Vidar Skai 90656504 kasserer @ aronsk.no
Baneansvarlig Mikkel Bast 90288288 baneansvarlig @ aronsk.no
Baneoppmann Wenche Solbakken 91334141 baneoppmann @ aronsk.no
Feltoppmann Erik Sveum 92860838 feltoppmann @ aronsk.no
Luftoppmann Pål Erik Jensen 90048191 luftoppmann @ aronsk.no
Rifleoppmann Per Hagen 90544654 rifleoppmann @ aronsk.no
Materialforvalter Petter Berg 97009430 materialforvalter @ aronsk.no
Vara 1 Tor Michael Kristiansen 91650332 vara1 @ aronsk.no
Vara 2 Rune Hammer 93045720 vara2 @ aronsk.no
Vara 3 Rune Smedstuen 90960040 vara3 @ aronsk.no
Hederstegn: Jon Aasmund Zapffe Andersen 90976069 hederstegn @ aronsk.no
Wenche Solbakken 91334141 hederstegn @ aronsk.no
Tore Østvold hederstegn @ aronsk.no
Klassefører Styre
Revisorer: Stein Rypaas (leder) 95033088 stein.rypaas @ online.no
Victor Ektvedt Kjær 45416338 victor.kjaer @ gmail.com
Rune Kleverud (vara)
Valgkommite: Rune Hjelle (leder) 91177615 valgkomite @ aronsk.no
Bengt André Brown Holm 98873069 bengtan @ la6asa.com
Geir Ove Næss (vara) 97161024 geona @ online.no

Comments are closed.