Send dine innspill til valgkomiteen før årsmøte 2022

Følgende er på valg på årsmøtet i 2022:

  • Leder
  • Sekretær
  • Baneansvarlig
  • Baneoppmann
  • Rifleoppmann
  • Materialforvalter
  • 1 Vara til styret
  • I tillegg skal velges medlemmer til kontrollutvalgskomite, hederstegnskomite og valgkomite.

Innspill til kandidater sendes leder.valgkomite@aronsk.no innen 15. februar.

Forslag på kandidater til valgkomite sendes styret@aronsk.no innen 1. mars.

Her finner du en beskrivelse av oppgavene til styremedlemmene: Styreinstruks – Aron Skytterklubb, Drammen