Takk for fremmøte på årsmøte 2022

Takk til alle som deltok på årsmøte 23. mars 2022 i regi av klubben.

Det ble gode diskusjoner, pizza og drikke med premieutdeling til slutt.

Vi retter en takk til dem som trer ut av verv og ønsker samtidig de nye i velkommene.

Protokoll fra årsmøte – 23 mars 2022:

For andre dokumenter fremlagt på årsmøte ligger under arkiv, se link:

Arkiv