Send dine innspill til hederstegnskomiteen før årsmøte 2022

Klubbens hederstegn kan tildeles medlemmer som har:

  • Gjort en stor administrativ innsats over flere år og / eller
  • Oppnådd svært gode sportslige resultater som representant for klubben

Det er ikke satt noe krav for hva “svært gode sportslige resultater” vil si.
Tidligere praksis har vært minst på nivå norgesmester / norsk rekord.

Klubben kan også utnevne æresmedlemmer. Kriteriene er de samme som for hederstegn, men her kreves en svært langvarig og fremragende administrativ innsats eller usedvanlig gode sportslige prestasjoner over lang tid. De fleste som er utnevnt til æresmedlemmer har vært innehavere av hederstegnet.

Forslag på kandidater sendes hederstegn@aronsk.no

For liste over medlemmer med hederstegn / æresmedlemskap:
Klubben > Hederstegn & æresmedlemer