Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 14.12.2021

Ingen har stemt mot styrets forslag om å starte forprosjekt for bygging av nytt klubbhus.

Protokoll ekstraordinært årsmøte Aron Skytterklubb, Drammen – 14. desember 2021

Styret har gitt leder fullmakt til å inngå avtale med et profesjonelt firma som skal hjelpe oss med forprosjektet. Dette vil skje umiddelbart. Målet er å ha et kvalitetssikret dokument som gir svar på viktige spørmål rundt ev. bygging klart innen årsmøtet 2022. Årsmøtet vil da ha et godt grunnlag for å bestemme om det skal bygges nytt klubbhus eller ikke.

Dette er dokumentet med bestilling av rapport til årsmøtet. Leder står fritt til å sende forespørsel til flere aktører for å oppnå best mulig pris på forprosjektet og for å sikre at aktuelle tilbydere har nødvendig kompetanse.
Annbuds dokument: Forprosjekt – Klubbhus

Styret