Send dine innspill til valgkomiteen før årsmøte 2024

Følgende er på valg på årsmøtet i 2024: Styret: Sportslig: Innspill til kandidater sendes leder.valgkomite@aronsk.no innen 1. februar.2024Forslag på kandidater til valgkomite sendes styret@aronsk.no innen 1. februar.2024 For beskrivelse av oppgavene til styremedlemmene: Styreinstruks – Aron Skytterklubb, Drammen