Historikk

HISTORIEN OM ARON SKYTTERKLUBB OG ARONSLØKKA SKYTEBANE

                                Redigert ved Runar Kleverud

  • 1929 Strømsgodset arbeideridrettslag skyttergruppe
  • 1945  Åssiden miniatyrskytterlag  ( MSL )
  • 1948  Åssiden miniatyrskytterlags damelag (Damegruppa )
  • 1955  Drammen Pistolklubb  ( DP )
  • 1974  Åssiden Skytterlag  (ÅSL )
  • 2004  Aron skytterklubb Drammen

Det hele startet veldig beskjedent i 1929, og ble stiftet av herrene Arne Hermansen, Gudbrand Frise , Øivind Wetterstad og Trygve Hansen, under navnet Strømsgodset Arbeideridrettslag Skyttergruppe. Tilholdstedet var kjelleren på Folkets Hus, et lite trivelig sted, men dog en bane for innendørskyting.

Først i 1933 fikk de åpnet lagets første  50 meters bane på Gullhaugbråten ved Pukerud. Laget drev sin aktivitet frem til krigsutbruddet i 1940, hvor all organisert skyting ble forbudt, og laget ble lagt i ro, men aktiviteten fortsatte rundt bridgebordet.

I 1945 ble Strømsgodset Arbeideridrettslag nedlagt, men ikke skyttergruppa, som innkalte til ekstraordinær Generalforsamling 7 august 1945, og reorganiserte og vedtok å skifte navn til Åssiden Miniatyrskytterlag, da det bare var en mann igjen fra Strømsgodset.

Treningen begynte i Ungdomslaget på Gulskogen, sammen med BIrkebeineren , men man sto igjen uten 50 meters bane, og etter grundig planlegging og befaring falt valget på Aronsløkka, og man fikk leie området av familien Ask. Et enormt arbeide ble nedlagt fra våren 1946 til åpning i juni 1947. Imponerende når man vet at medlemstallet var 20 personer. Nå ble også det første klubbhuset bygd og miljøet vokste seg raskt ut av barneskoene for godt, og lagets skyttere hevdet seg godt i stevner over hele Østlandet, samtidig som navnet Åssiden MSL fikk god klang i skytterkretser.

I 1952 tok laget initiativet til en skytteravis for sportskyttere, som skulle komme ut hver måned eller oftere hvis behov. Abbonementprisen var kr. 8,00 pr år. Men alt arbeidet som lå bak forslaget var forjeves da de ca. 300 forespurte og kretser viste liten interresse.Det som idag heter Skytternytt, er vel det nærmeste en kommer.

Samme år fikk laget den første internasjonale representasjon på det administrative plan, da Sverre Kleven og Alf Kleverud representerte under Verdensmesterskapet i Oslo, på en utmerket måte i sekretæriatet og dommerfunksjonen.  Og lagets formann Sverre Kleven ble lagets første represetant i Miniatyrrifle seksjonen.

ARONSLØKKA SKYTEBANE

Aronsløkka hadde vært husmannsplass helt fra tidlig på 1700 tallet, og det var reist hus og staller, og jorda ble dyrket. Den siste husmann på plassen var Aron Olsen, fra Sørmland i Sverige, som drev frem til 1890, og derav ble plassen kalt for Aronsløkka. Han fikk kjøpt seg et jordstykke på Gullhaugen, og dermed flyttet han husene med seg.

Da skytterlaget fikk etablere seg på Aronsløkka, husker jeg med glede den idyll som møtte en når en kom frem og ut av skogen, for dette var virkelig i skogen og langt fra folk den gang. En stor grønn frodig gressplen omkranset av små hvite bjørketrær og fruktbusker, rett ned for dagens standplass, der parkeringsplassen er idag.

Allerede fra starten ble Aronsløkka skytebane anerkjent over store deler av landet, og både verdensmestere og olympiske mestere valfartet til Åssiden for skyting.

Men verden forandret seg, også Norge, og folk stilte større krav til å komme seg lettere frem, ettersom bilen gjorde sitt inntog. Skytterlaget innså raskt at behovet for en bilvei helt frem var nødvendig, og etter avtale med grunneier Nils Yttri fikk laget tillatelse til å bygge bilvei gjennom hans steinbrudd. Veien sto klar i 1951 etter en enorm dugnadsinnsats, godt over 3000 timer totalt. Veien ligger den dag i dag der den ble bygget og kommer frem ved undergangen nedenfor Turheisens anlegg.

Nå åpnet mulighetene seg for skyttere fra fjern og nær, når man kunne kjøre bil helt frem. Folk kom om lørdagene, overnattet i bilene eller i telt sammen med familien, og skjøt stevner begge dager.

Åssiden som den gang tilhørte Lier Kommune måtte sies å være en bondebygd, kun med noen fabrikker. Folks sosiale levemønster var helt annerledes fra det vi kjenner idag, derfor fikk idrettslag som Åssiden IF og Åssiden MSL stor betydning for folk flest som en adspredelse fra arbeid og slit. Fra tidlig vår, til langt på høst var Aronsløkka samlingsplass i helgene for mange familier på Åssiden, og det sosiale var like viktig som det sportslige.

I 1954 endret eierforholdet seg, og laget kom inn i en vanskelig periode. Etter lange forhandlinger kom man til enighet med den nye eieren Ola Bolstad om å flytte klubbhuset ca. 100 meter slik at han kunne få bygge sitt hus der. Leieforholdet av grunnen har vært et langvarig problemområde, fra privat eie til kommunal eie, hvor Åssiden ble innlemmet i Drammen Kommune (1951), og bydelen vokste frem, gjorde at våre årlige forhandlinger med Drammen Kommune om langsiktig leieavtale , hele tiden strandet i fortvilelse og forbannelse over kommunens ansvarsfraskrivelse. Skulle vi få STUI midler måtte vi ha en leiekontrakt på 40 år.

Mens alle tidligere gode forsøk hadde vært negative, vant vi endelig frem med vår reguleringsplan i 2003, leiekontrakt med kommunen på 40 år + 40 år ble undertegnet, og vi kunne igjen tenke renovering og utbygging av skytebanen til det den er idag, en av Norges fineste og sikreste kortholdsbaner for sportskyting.

“DAMEGRUPPA”

Ble dannet i 1948, som et resultat av at “Skytterenkene” mente de kunne bidra til både trivsel og virke i laget, spesielt ved stevner, arrangementer og festlige anledninger. De hadde sitt eget styre, og var helt selvstendige, og avholdt jevnlige møter hvor det var sosialt samvær og utlodding på programmet. Overskuddene resulterte i gaver til skytterlaget av både kokeutstyr og våpen. Etter sin store innsats mottok de Norges Skytterforbunds Hedersdiplom. Dessverre eksisterer ikke gruppa idag.

DRAMMEN PISTOLKLUBB

Ble startet av Trygve Laugerud og Asbjørn Haugan i 1955. Etter en forsiktig åpning med tilhold i tilfluktsrommene på Kobbervik og Riflens bane på Haukås, ble det senere Skoger Skytterlags bane. Etter etablering av egen bane i steinbruddet i Konnerudveien, skjøt aktivitetene fart, og en fenomenal innsats for medlemsøkning ble lagt ned av lagets styre og medlemmer. Laget utviklet seg til å bli en betydelig aktør i pistolmiljøet i Norge, og var representert i mange grener i det ganske land.

ÅSSIDEN SKYTTERLAG

Åssiden MSL hadde utvidet sitt reporter med pistolskyting, som var på sterk fremgang i Norge. Som et resultat av dette, og de nye organisasjonsbestemmelsene, besluttet laget å endre navn til Åssiden Skytterlag. Fordi pistolgruppa hadde stor vekst og fremgang, besluttet laget å sette alt inn på en stor dugnad for å oppgradere baneanlegget, som sto klart i 1981, og vi kunne invitere til storstevne med mange deltagere.

ARON SKYTTERKLUBB

Som tidligere fortalt var baneproblematikken for begge klubbene stor, på lik linje med de fleste andre skytterklubber. Men etter iherdige og innsatsfylte forhandlinger mellom Åssiden SL og Drammen Kommune helt fra 1964, lykkes vi endelig etter en godt planlagt og gjennomført strategi, med en langsiktig avtale for vært område. Jubelen sto i taket, men denne langvarige pinselen hadde tappet laget for mye ressurser, og vi var usikker på om fremtidige planer kunne realiseres.

Det hadde over tid vært arbeidet med planer om sammenslåing av skyttermiljøet i Drammensområdet, for å styrke felles interesser inn i fremtiden. Disse forhandlingene hadde strandet hver gang, da egen interesse var for stor.

Men i 2003 skjedde to hendelser som skulle gi oss muligheter. DP hadde ingen bane lenger, som kunne få katastrofale følger på sikt, og noen ny bane i Drammen, var og er umulig. ÅSL hadde nå de beste forutsetninger innenfor reguleringsplanen, men var ikke helt oppe å stå når det gjaldt menneskelige ressurser. Dette resulterte at begge klubbene kom frem til forhandlingsbordet på nytt, og hadde vel lært av tidligere feil, og hadde forberedt oss godt på en agenda som hadde som hovedpunkt:

Hva ønsker VI å gjøre for skyttersporten i Drammen?

Alle i utvalget kunne optimistisk samles om spørsmålet, noe som gjorde at ingen av oss før hadde sittet rundt et forhandlingsbord, hvor vi så raskt og greit kunne enes om et felles mål og en strategi. Begge lags Årsmøter godkjente utvalgenes innstilling, og vi kunne ta hverandre i hendene og enes om at dette var det riktige, og døpte klubben til: ARON SKYTTERKLUBB, DRAMMEN

Historiske bilder av klubben: