Viktig informasjon vedrørende regelendringer og dommeroppdatering

Dommeroppdateringen blir igjen utsatt i påvente av et oppdatert regelverk fra ISSF. Teknisk Komité (TK) har vedtatt at gjeldende ISSF-regelverk følges nasjonalt også i 2023. ISSF-regelverket har fått  noen mindre oppdateringer fram til nå, blant annet øvelser, eliminasjons-skyting og en presisering av Continue reading Viktig informasjon vedrørende regelendringer og dommeroppdatering

Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs – 28. oktober 2020

Nytt sikkerhets og nybegynner kurs i regi av Aron Skytterklubb har oppstart 28. oktober 2020. Se linkene nedenfor for full invitasjon og søknadspapirer for kurset. Vær tidlig ute hvis du/dere vil melde dere på kurs hos oss siden vi har Continue reading Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs – 28. oktober 2020