Interesse for dommer-/trener kurs? Svar snarest

Klubben ser alltid etter kurs for våre medlemmer, dette for å bygge opp fagelig kompentanse. Det kan være fra å være dommer til trener (se på bilde nedenfor for muligheter). Klubbe ser på muligheten sammen med kretsen om å få satt opp dommerkurs nasjonal i første omgang siden vi hadde trener 1 kurs på våren.

For du som er interesert i dommer kurs:

For dere som ønsker kurs for å være dommer er god lærdom for seg sjøl i første omgang samt å hjelpe klubben når man har mulighet da vi trenger alltid dommere på stevnene våre.

Forskjellen mellom nasjonal og felt dommer:

Det er da to dommerkurs som er startgropen. Det er nasjonal og felt. Forskjellen mellom disse er at med nasjonal kan du være dommer på bane og felt stevner mens med felt kan du være dommer kun på felt stevner. Du kan per idag ikke oppgradere kurs med ett par timer om man har tatt felt i starten for å dømme bane, da må du ta hele nasjonal kurset på nytt.

Som Nasjonal dommer kan du oppgradere deg sjøl med kompetansen for å dømme elektronikk.

Vi som klubb anbefaler våre medlemmer om å ta “Dommer Nasjonal” for vår egen klubb. Dette grunnet vi har mye stevner på bane samt felt. Håper de fleste også oppgradere med “elektronikk” når man har tatt nasjonal.

For du som er interssert i trener kurs:

Om man er interessert i kurset for sin egen del eller å hjelpe klubben så er det bare å melde seg på.

For å melde interesse:

Skjema for påmelding: Interesse for trener-/dommer kurs

Om du har spørmål om kursene så ta gjerne kontakt med Mikkel Bast, kurs@aronsk.no

Styret