Viktig informasjon vedrørende regelendringer og dommeroppdatering

Dommeroppdateringen blir igjen utsatt i påvente av et oppdatert regelverk fra ISSF. Teknisk Komité (TK) har vedtatt at gjeldende ISSF-regelverk følges nasjonalt også i 2023. ISSF-regelverket har fått  noen mindre oppdateringer fram til nå, blant annet øvelser, eliminasjons-skyting og en presisering av Continue reading Viktig informasjon vedrørende regelendringer og dommeroppdatering

Digitalt forbundsting 2021 og NSFS 75-årsjubileum

Forbundstinget for 2021 og NSFs 75-årsjubileum gjennomføres digitalt helgen 24.–25. april. På grunn av koronaviruspandemien gjennomføres NSFs forbundsting digitalt i 2021, via møteverktøyet GoPlenum. Kretsledere, samt medlemmer av valgkomiteen, lovkomiteen og kontrollkomiteen har mottatt invitasjon til tinget, men en fordel med Continue reading Digitalt forbundsting 2021 og NSFS 75-årsjubileum