Stengt for organisert trening inntil videre.

Aron Skytterklubb, Drammen ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at coronaviruset spres ytterligere.

I lys av den økende smittetrenden i vårt distrikt har styret fattet vedtak om at den organiserte treningene holdes stengt inntil videre.

Vi håper at trenden snur og vi følger de rådene som kommer fra offentlig hold med tanke på når det er forsvarlig å starte treningene igjen.

Vi oppfordrer sterkt våre medlemmer til å følge både de nasjonale og lokale tiltakene for å stanse smittespredningen av coronaviruset.

  • Husk god hånd- og hostehygiene.
  • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste, minst 1 meter.
  • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme.
  • Har du symptomer på covid-19 bør du testes.

Offentlig kilder, se linker nedenfor:

Med vennlig hilsen

Styret