Interesse for førstehjelps kurs?

Det har vært ett savn fra oss i nybegynner gruppa for førstehjelpskurs for nye skyttere.

Dette har vi nå fått på plass og første kurs er satt opp allerede 30. mars men det er forbeholdt våre nye skyttere som startet i januar 😊 For neste ledig kurs vil det bli gitt beskjed om til dem som har vist sin interesse ved påmelding lenger ned i innlegget her.

Alle som starter hos oss får innkalling til ett sånt kurs. Men vi ser gjerne behovet for eksisterende medlemmer trenger dette og vil gjerne tilby kurs for alle i klubben. Ingen har vondt av å få litt oppdatering på førstehjelp og det med å behandle skuddskader etc.

Temaer som blir tatt opp er:

  • Hjerte lunge redning
  • Sideleie
  • Skuddskader
  • Blødninger
  • Brudd
  • Egen sikkerhet
  • Allergi
  • Pluss litt diverse

Om dette er av interesse så meld deg på så skal vi se når vi kan få det til. Dette blir gjentatt flere ganger så lenge det er etterspørsel. Vi håper de fleste blir med og da spesielt de aktive. For å delta er kostnaden 0,- per i dag.

Kurset blir holdt av interne ressurser i klubben som bred erfaring på dette temaet.

Kursdato vil bli publisert på ett seinere tidspunkt og vi ser for oss ca 1 ½ til 2 timer.

For påmelding, bruke link: Interesse for førstehjelps kurs?

For mer info, kontakt undertegnede.

Mikkel Bast – kurs@aronsk.no