Regel endring for rifle ute på høring, frist 30. juni 2021

Teknisk komité arbeider med endring av riflereglementet. Styret oppfordrer alle aktive skyttere til å sette seg inn i forslagene.

Alle interesserte kan sende kommentarer på e-post til teknisk-komite@skyting.no, senest 30. juni 2021.

Styret