Årsmøtereferat 2021

For første gang i klubbens over 90 år lange historie ble årsmøtet avholdtdigitalt. 42 medlemmer deltok i møtet. Referatet kan leses her: Årsmøteprotokoll Aron Skytterklubb Drammen – 10 mars 2021.
NM Felt og Spesialfelt 2021 er avlyst

Med bakgrunn i koronaviruspandemien er dessverre NM Felt og Spesialfelt 2021 som skulle bli arrangert på Oppdal i midten av juli avlyst. Mesterskapsarrangørene Oppdal Pistolklubb, Støren Sportskytterklubb og Sunndal Pistolklubb … Mer →


Påmelding til årsmøte 2021

Årsmøte i Aron skytterklubb, Drammen er satt til onsdag 10. mars 2021 kl.19.00. Årsmøtepapirene er lagt ut på hjemmesiden, se Sakspapirer til årsmøte 2021 Grunnet smittevern har styret besluttet å … Mer →Send dine innspill til valgkomiteen

Følgende er på valg på årsmøtet i 2021: Leder Nestleder Kasserer Feltoppmann Luftoppmann Materialforvalter Vara til styret Innspill til kandidater sendes leder.valgkomite@aronsk.no Her finner du en beskrivelse av oppgavene til … Mer →