Vårdugnad – 4. mai 2024

Før dugnaden har vi igangsatt gravearbeider den 2 Mai og utbedring av voller, innkjøring og gressmatte på banen forutsatt at banen er tørket opp

Det meste av dugnaden vil bli rydding og enkle oppgaver alle kan delta på.

Vi håper å vekke opp noe av det mange husker som en lystig gjeng som tok i et tak både sammen og alene når det var påkrevd. Den som bidrar på banen og tar initiativ skal ha anerkjennelse for arbeid og innsats. Arbeidene avtales gjerne direkte med prosjektleder

 • Rydde metall, stein og tremateriell ute på banen
 • Rydding under platting/bunker
 • Rydding i container
 • Rydding på standplass
 • Fullføre tregjerde og etablere låsbar port
 • Rette krakk på standplass
 • Rense og reparere takrenne
 • Lage oppbevaring for Normastøtter oa. bak standplass
 • Utbedre drager/skanse rett foran standplass
 • Vaske og impregnere uteplattinger foran bygg
 • Bistå Dag Kristiansen som kjører gravemaskinen

Vi serverer enkel grillmat og drikke underveis.
Vel møtt!

Dag H Andresen
Prosjektleder