Foreløpig resultater fra feltstevne “høstfelten” – 4. september 2022

Foreløplig resultater ligger i linken nedenfor: Om feil oppdages så send oss en e-post resultater@aronsk.no med emne “resultat” med eventuelt hva som er feil etc. så ser vi på fortløpende før det sendes inn til forbundet. Bilder/videoer: Det er nok Continue reading Foreløpig resultater fra feltstevne “høstfelten” – 4. september 2022