Informasjon om cup og klubbmesterskap 2021

Styret er innstilt på å arrangere cup og klubbmesterskap i 2021 og har bestemt at:

  • Terminliste for cup og klubbmesterskap legges ut i uke 12.
  • Alle klubbmesterskapene på bane og alle cupstevnene på bane arrangeres etter sommeren.
  • Klubbmesterskapene på felt og feltøvelsene i cupen legges inn i åpne stevner som arrangeres av klubben/naboklubber.
  • Første feltstevne med cup og klubbmesterskap blir tidligst i juni.

Det tas forbehold om at smittevernregler kan gjøre det nødvendig å endre terminlista og at man i verste fall må avlyse cup og klubbmesterskap også i år.

Lenke til regler for cup og klubbmesterskap:

Lenke til terminliste: