Informasjon om pokalskyting 2021

Styret har bestemt at det skal skytes om klubbens vandrepokaler i 2021. Slik situasjonen er nå, er det forbudt å arrangere stevner i Drammen, og NSF henstiller til skyttere om ikke å reise til andre kommuner for å skyte når dette ikke er lov i egen hjemkommune.

Dette er ei henstilling styret slutter seg til, og det blir feil om skyttere reiser til andre steder og skyter om klubbens vandrepokaler mens det er forbudt å arrangere stevner i Drammen. Styret har derfor bestemt at det ikke blir registrert tellende resultater for pokalskytinger i perioder hvor det er forbudt å arrangere skytterstevner i Drammen kommune.

Skulle denne situasjonen bli langvarig, vil styret på et seinere tidspunkt vurdere om det er mulig å gjennomføre pokalskyting i 2021.

Lenke til regler for vandrepokaler: Regler for pokalskyting i Aron Skytterklubb, Drammen (revidert 15 oktober 2019)