Invitasjon til feltstevne – 9. juni 2024

Aron Skyterklubb inviterer alle skyttervenner til feltstevne på Myhrespiten 9 juni 2024. Dett er ett sammarbeids stevne mellom Aron Skytterklubb, og Hokksund PK hvorav Aron Skytterklubb står som arrangør. Det blir mulighet for å delta i alle feltøvelsene.

Praktisk info:
Første lag ut ca. 08:30
Påmeldings avgift pr. start: 100,-
Premiering: Ingen
Kretsmetserksap (KM): Magnum 1 & 2
Distriktsmetserksap (DM): Magnum 1 & 2

Husk startkort og skytter ID, disse må benyttes ved påmelding. Ingen unntak dessverre. Husk ellers legeattest for dem det gjelder

Klubbmesterskap:
For klubbens medlemmer er det satt opp klubbemsterskap i felt magnum 1 & 2

Grunnet dårlig dekning så er det vanskelig å laste ned startkort på telefonen på området. Last det ned eller print det ut på forhånd. Vi tar ellers kontanter og kort.

For kart til Hokksund Pistolklubb sin bane:

Velkommen til en trivelig dag i felten 🙂

Tor Michael Kristiansen 
Feltoppmann
feltoppmann@aronsk.no