Bane & sikkerhets reglementet

Alle som benytter Aron Skytterklubb sine baner plikter å sette seg inn nedenforstående dokumenter.

Tilgang til klubbens baner:

Styret har jobbet med en løsning på bakgrunn av tidligere årsvedtak i 2009 vedr. det å få adgangstegn til klubbens baneanlegg.

  • Eksisterende brukere med adgangstegn:

For de av dere som har adgangstegn per dags dato må avtale med baneansvarlig for å undertegne ett skjema samt mulig oppfriske kunnskapen om anlegget grunnet mye nytt har blitt gjort med anlegget. Les igjennom følgende instruks for bruk av adgangstegn: Instruks for bruk av adgangstegn på Aronsløkka skytebane.

  • Ønsker adgangstegn:

For de medlemmene som ønsker egen nøkkel til våre baner må kontakte baneansvarlig for dette. Opplæring i anlegget blir gitt samt skjema fylles ut å signeres av begge parter ved mottak av adgangstegn. Det er noen krav som må oppfylles: Regler for bruk av våre skytebaner – Aron Skytterklubb.

Kontakt info til baneansvarlig, se følgende link: Klubben → Styret

Comments are closed.