Bane, sikkerhets reglementet & tilganger

Alle som benytter Aron Skytterklubb sine baner plikter å sette seg inn nedenforstående dokumenter.

Tilgang til klubbens baner:

Styret har jobbet med en løsning på bakgrunn av tidligere årsvedtak i 2009 vedr. det å få adgangstegn til klubbens baneanlegg.

  • Eksisterende brukere med adgangstegn:

Om det er behov for å oppfriske kunnskapen om anlegget grunnet mye nytt har blitt gjort med anlegget så avtal med baneansvarlig om det. Les igjennom følgende instrukser for bruk av adgangstegn: Instruks for bruk av adgangstegn på Aronsløkka skytebane og Utlevering av adgangskort til Aronsløkka

  • Ønsker adgangstegn/tilgang til klubbens baner:
    • For de medlemmene som ønsker egen nøkkel til våre baner må søknads skjema fylles. Dem finenr man litt lenger ned på siden.
    • Konakt personer for klubbens baner er som følger:
    • Opplæring i anlegget på de repsektive banene blir gitt samt skjema fylles ut å signeres av begge parter ved mottak av adgangstegn. Det er noen krav som må oppfylles: Utlevering av adgangskort til Aronsløkka

Om det er flere spørsmål, ta kontakt med kontaktpersonen for den gjeldene bane.

Søknads skjema for adgangskort/tilgang til klubbens baner:

Comments are closed.