Utmelding/flytting av medlemskap

Giro
Utmelding:

Utmelding må skje skriftlig senest per 31.12 i medlemsåret for at det skal være gyldig. Fyll inn skjema nedenfor for dette. Om du har spørsmål kan du sende mail til medlemsadmin@aronsk.no.

  Skjema for utmelding fra Aron Skytterklubb, Drammen
  * Må fylles ut for at skjema skal gå igjennom. Alle detaljer må fylles ut så vi får meldt deg ut og spesielt viktig er fornavn, mellomnavn og etternavn sånn at vi finner riktig person å melde ut.  (inkluder alle mellomnavn om du har)  Kvittering for Utmelding blir sendt automatisk til oppgitt e-post adresse med oppgitt informasjon ovenfor. Om noe er feil på oppgitt informasjon så si ifra snarest sånn at det kan bli korrigert (medlemsadmin@aronsk.no).

  Flytting av medlemskap:

  Overgang fra annen klubb er beskrevet i Skytterforbundets fellesreglement § 2.3.1 med underpunkter.

  Det normale er at man i et kalenderår kun kan representere ett lag eller en klubb. Overgang til å representere et nytt lag eller klubb skjer normalt ved årsskiftet. Det nye laget skal innen to uker melde skriftlig til skytterens gamle lag, som skal melde tilbake hvorvidt skytteren har noen forpliktelser til det gamle laget.

  Comments are closed.