Utmelding/flytting av medlemskap

Giro
Utmelding:

Utmelding må skje skriftlig senest per 31.12 i medlemsåret for at det skal være gyldig. Sendes til medlemsadmin@aronsk.no.

Flytting av medlemskap:

Overgang fra annen klubb er beskrevet i Skytterforbundets fellesreglement § 2.3.1 med underpunkter.

Det normale er at man i et kalenderår kun kan representere ett lag eller en klubb. Overgang til å representere et nytt lag eller klubb skjer normalt ved årsskiftet. Det nye laget skal innen to uker melde skriftlig til skytterens gamle lag, som skal melde tilbake hvorvidt skytteren har noen forpliktelser til det gamle laget.

Comments are closed.