Veien videre etter gjennomført kurs

Etter endt kurs så er det nødvendig å melde seg inn i klubben for å kunne fortsette å skyte i Aron Skytterklubb, se link Innmelding for mer informasjon.

Medlemskapet koster i 2016: (årsmøtet vedtar hvert år  for mer informasjonsatsene):
Seniorer: Klubb kr 550,- Forbund kr 300,- Krets kr 75,- 925,- /år)
Pensjonister: Klubb kr 275,- Forbund kr 300,- Krets kr 75,- 650,- /år)
Ung/jun: Klubb kr 275,- Fritatt for forbund og krets 275,- /år)

Medlemmene disponerer skytebanene vederlagsfritt, så lenge Årsmøtet ikke bestemmer noe annet.
Dersom du ikke har eget våpen etter endt kurs, så koster det f.t. pr. trening:

  • 25,- kr for våpenleie på Aronsløkka.
  • 35,- kr for ammunisjon (50 skudd 22LR).
  • 20,- kr for våpenleie i Drammenhallen
  • 50,- kr for luftkuler (500 skudd cal. 4,5)