Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs i pistol – 14. februar 2024

Nytt sikkerhets og nybegynner kurs i regi av Aron Skytterklubb har oppstart 14. februar 2024 med teori. Teorien første to dagene blir holdt i andre lokaler enn skytebanen. Info rundt dette kommer seinere. Ellers holdes kurset på våre skytebaner som Continue reading Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs i pistol – 14. februar 2024