Luftbanen åpen for trening – fra 19. januar 2022

Da har vi fått åpnet luftbanen i Drammenshallen for lufttrening. Vi må nå forholde oss til retningslinjer fra myndigheter samt Drammen kommune. Skulle Drammen kommune ha strengere regler enn Norges myndigheter så er det Drammen kommunes regler som gjelder. Følgende gjelder Continue reading Luftbanen åpen for trening – fra 19. januar 2022

Send dine innspill til valgkomiteen før årsmøte 2022

Følgende er på valg på årsmøtet i 2022: Leder Sekretær Baneansvarlig Baneoppmann Rifleoppmann Materialforvalter 1 Vara til styret I tillegg skal velges medlemmer til kontrollutvalgskomite, hederstegnskomite og valgkomite. Innspill til kandidater sendes leder.valgkomite@aronsk.no innen 15. februar. Forslag på kandidater til Continue reading Send dine innspill til valgkomiteen før årsmøte 2022