Viktig informasjon vedrørende regelendringer og dommeroppdatering

Dommeroppdateringen blir igjen utsatt i påvente av et oppdatert regelverk fra ISSF. Teknisk Komité (TK) har vedtatt at gjeldende ISSF-regelverk følges nasjonalt også i 2023. ISSF-regelverket har fått  noen mindre oppdateringer fram til nå, blant annet øvelser, eliminasjons-skyting og en presisering av Continue reading Viktig informasjon vedrørende regelendringer og dommeroppdatering