Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs i pistol – 14. februar 2024

Nytt sikkerhets og nybegynner kurs i regi av Aron Skytterklubb har oppstart 14. februar 2024 med teori. Teorien første to dagene blir holdt i andre lokaler enn skytebanen. Info rundt dette kommer seinere. Ellers holdes kurset på våre skytebaner som Continue reading Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs i pistol – 14. februar 2024

Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs – 28. oktober 2020

Nytt sikkerhets og nybegynner kurs i regi av Aron Skytterklubb har oppstart 28. oktober 2020. Se linkene nedenfor for full invitasjon og søknadspapirer for kurset. Vær tidlig ute hvis du/dere vil melde dere på kurs hos oss siden vi har Continue reading Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs – 28. oktober 2020

Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs – 29. april 2020

Nytt sikkerhets og nybegynner kurs i regi av Aron Skytterklubb har oppstart 29. april 2020. Se linkene nedenfor for full invitasjon og søknadspapirer for kurset. Vær tidlig ute hvis du/dere vil melde dere på kurs hos oss siden vi har Continue reading Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs – 29. april 2020