Lansering av digital løsning for sportsvåpensøknader

Politiet åpner for digitale søknader om sportsvåpen fra 4. juni 2024. Dette er en utvidelse av eksisterende løsning som i dag omfatter jaktvåpen.

Ny løsning innebærer at søkere kan sende inn vedlegg for å dokumentere medlemskap, aktivitet og våpendugleik. Det er utarbeide egne maler for aktivitetslogger som søker kan benytte.

Det er viktig å vite at dette er en MVP og at ikke alle behov er dekket i løsningen. Eksempler på kjente mangler er søknad om våpendeler og søknad på våpen til skyttere under 18 år. Politiet vil jobbe med dette i tiden fremover.

Løsningen for jaktvåpen har vært i drift siden 22. mai 2023. Vi er blitt oppmerksom på flere tilfeller hvor søkere har benyttet samme tillatelse mer enn en gang. Dette gjør at vi er nødt til å iverksette følgende risikoreduserende tiltak:

  1. Politiet kan sende vedtak ut i digital post. Selve tillatelsene må sendes ut med vanlig post. De vil være på papir med fysisk stempel og underskrift.
  2. Samme prosedyre innføres for jaktvåpen.

Nytt nasjonalt våpenregister vil inneholde en løsning for digital eieroverføring og verifisering av tillatelser. Når dette er på plass oppheves de risikoreduserende tiltakene.

Tillatelser utstedt før 4. juni 2024 vil fortsatt være gyldige.