Forbundet: Viktig informasjon om dommeroppdatering – 27. juni 2024

Dommeroppdateringen blir igjen utsatt i påvente av et oppdatert regelverk fra ISSF.  Vi har nå fått informasjon om at et nytt regelverk ikke vil være klart før nyttår, som betyr at dommeroppdateringen ikke kan gjennomføres før vinter/vår 2025.

Nytt regelverk vil ikke bli oversatt til norsk
Forbundsstyret vedtok på styremøte 8. juni at det nye regelverket ikke vil bli oversatt til norsk. Les mer om dette her.

Når vil neste dommeroppdatering bli gjennomført?
Så snart det nye regelverket fra ISSF er klart.

En dommeroppdatering tar typisk 3-4 timer og gjennomføres på en ettermiddag/kveld.  Det er mulig at en del av oppdatering gjennomføres digitalt, eller som e-læring. Dette er foreløpig ikke avklart.

Dommeroppdateringen skulle normalt ha vært gjennomført i 2021. Først ble ISSFs oppdatering av regelverket utsatt fordi OL i 2020 ble utsatt, og så har vi ventet på en oppdatering etter OL i Tokyo 2021 uten at det foreløpig har kommet mye annet enn midlertidige versjoner av finalereglene. Nå er det ny ledelse i ISSF og vi håper at det blir langt færre runder med regelendringen enn det har vært de siste årene.

Hva med dommerlisensene?
Alle som fornyet lisensen sin i 2017 eller har bestått dommerkurs i perioden 2017-2024, vil få forlenget sin lisens til ny oppdateringen kan gjennomføres.

Kan vi fortsatt utdanne nye dommere?
Dommerkurs kan avholdes som normalt.

Alle nye dommere som gjennomfører kurs før det nye regelverket er klart vil måtte gjennomføre dommeroppdateringen for å beholde sin dommerlisens.