Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs i pistol – 14. februar 2024

Nytt sikkerhets og nybegynner kurs i regi av Aron Skytterklubb har oppstart 14. februar 2024 med teori. Teorien første to dagene blir holdt i andre lokaler enn skytebanen. Info rundt dette kommer seinere. Ellers holdes kurset på våre skytebaner som Continue reading Invitasjon til nytt sikkerhets og nybegynner kurs i pistol – 14. februar 2024

Viktig informasjon vedrørende regelendringer og dommeroppdatering

Dommeroppdateringen blir igjen utsatt i påvente av et oppdatert regelverk fra ISSF. Teknisk Komité (TK) har vedtatt at gjeldende ISSF-regelverk følges nasjonalt også i 2023. ISSF-regelverket har fått  noen mindre oppdateringer fram til nå, blant annet øvelser, eliminasjons-skyting og en presisering av Continue reading Viktig informasjon vedrørende regelendringer og dommeroppdatering