Invitasjon til stevner – 15. & 16. juni 2024

Klubben inviterer til banestevner 16. og 16. juni med følgende:

Lørdag 15 juni (Hurtig):
Søndag 16. juni (Standard og VM):

Hver start tid har eget stevne nummer.

Forhåndspåmelding via SkytterAdmin 2.0, kan også gjøres til baneoppmann@aronsk.no. Påmelding også ved oppmøte stevnedagen hvis det er ledige plasser igjen. Betaling kun med kort.

Husk ellers kun bly og maks 38/9mm grunnet kaliber begrensningen vår.

For dem uten eget våpen (22lr) vil være muligheter for utlån av våpen og kjøp av ammunisjon. Dette ordnes med standplassleder. All betaling via kort.

Hva:Pris:
Våpenleie25,- pr gang
Ammunisjon60,- pr pk på 50 skudd
Lapper50,- pr rull

For de av der som ikke får vært hos oss kan følge med på skytingen mens stevne går ved å gå inn på live.kongsberg-ts.no.

Med vennlig hilsen

Bharat Mehmi
Baneoppmann – Aron Skytterklubb, Drammen