Innmelding

 

Giro
Innmelding:

Innmelding til klubben skjer ved å bruke min idrett eller bruk skjema for innmelding, Link skjema: «Søknad om medlemskap – Aron Skytterklubb, Drammen». Dersom du ikke har vært innlogget på Min idrett tidligere, må du først registrere en ny bruker. Dersom du har en bruker, gå rett ned på punkte vedr. søke om medlemskap. Link til portalen: https://minidrett.nif.no/

Ny bruker:
  • Klikk på linken «Ny bruker» øverst til høyre på siden (til venstre for grønn Logg inn knapp)
  • Skriv inn personalia.

Ved opprettelse gjøres det en automatisk sjekk mot folkeregister. Registrer mobilnummer fra en telefon du har tilgjengelig, slik at du kan sjekke engangskoden som sendes på SMS.

  1. Klikk på Fortsett (grønn knapp).
  2. Skriv inn ønsket brukernavn (minst 6 tegn).
  3. Skriv inn ønsket passord to ganger (minst 8 tegn).
  4. Klikk på Fortsett (grønn knapp).
  5. Skriv inn engangspassord du nå har fått tilsendt på SMS.

Det gjøres nå en automatisk sjekk mot idrettens databaser med navn, e-postadresse, kjønn og fødselsår. Dersom det er registrert en person som matcher disse opplysningene fra før i idrettens databaser, vil du få opp mulighet til å velge å knytte din nye bruker opp til denne personen, slik at din nye bruker får med seg eventuelle registrerte klubbmedlemskap og andre funksjoner, lisenser, kurs og kompetanse osv. Finner du deg selv flere ganger i listen (noe som kan forekomme dersom du for eksempel har vært aktiv i flere idretter, og klubbene har registrert hver sin person i sine medlemsarkiv), kan du ta kontakt med idrettens support for å få slått sammen duplikatene, og samle all informasjon på en bruker.

Søke om medlemskap:

Når du har opprettet brukeren går du på Medlemskap og trykker på Finn ny klubb. Der kan du søke opp Aron Skytterklubb, Drammen for så å sende søknaden til oss eller bruk skjema for innmelding. Link skjema: «Søknad om medlemskap – Aron Skytterklubb, Drammen».

Faktura vil bli sendt så fort den blir behandlet.

Spørsmål rettes til medlemsadmin@aronsk.no ved Vidar Skai mobil 90 65 65 04

Prisliste:

Medlemskapet koster i 2018: (årsmøtet vedtar hvert år satsene):

Ungdom/juniorer: Klubb kr 275, fritatt for forbund og krets 275,- per/år
Seniorer: Klubb kr 550,- forbund kr 300,- krets kr 75,- 925,- per/år
Bi-medlemer (Buskerud): Klubb kr 550, 550,- per/år
Bi-medlemer (annen krets): Klubb kr 550,- krets kr 75,- 625,- per/år
Pensjonister: Klubb kr 275,- forbund kr 300,- Krets kr 75,- 650,- per/år
Aspirant: Forbund kr 300,- Krets kr 75,- 400,- ut gjeldene år.

Skjema for innmelding til Aron Skytterklubb, Drammen
* Må fylles ut for at skjema skal gå igjennom. Vårt medlemsregister vaskes mot folkeregistret via forbundet så fornavn, mellomnavn og etternavn må fylles inn.


MannKvinne


Junior (tom. 20 år)Senior (21 - 66 år)Pensjonist (fra 67 år)


Denne vil kun bli brukt til utbetaling av refusjon og premier.

Forbundstilknytting gjennom Aron Skytterklubb, Drammen

Tilleggsopplysninger/sikkerhetsopplæring:

 
Søker bekrefter ved innlevering av søknad at klubbens og tilsluttede organisasjonsledd til enhver tids gjeldende lover, retningslinjer og skytereglement vil bli fulgt. Søker bekrefter samtidig at hans/huns utestående gjeld til andre lag og forbund klubben representerer er gjort opp. Klubben bruker NIFs "Klubb Admin" som medlemsregister, og medlemmene kan oppdatere sin kontaktinformasjon gjennom "Min Idrett". Årskontigent, medlemskort samt startkort ligger der inne og medlemene er selv ansvarlig for å få betalt årskontigenten og laste ned medlemskort og startkort.

Informasjon vaskes regelmessig mot folkeregister. Klubben forutsetter at personopplysninger i egne og overliggende organisasjonsledd blir håndtert i samsvar med GDPR/personvernforordningen. Klubben attesterer kun vedlegg til våpensøknader for hovedmedlemmer i de de særforbund den representerer. Klubbens hjemmesider og Facebook gruppe brukes som aktivt kommunikasjonskanal. Klubbens organisasjonsplan og tillitsvalgtes kontaktinformasjon finnes på hjemmesiden www.aronsk.no. Elektronisk innsending av søknadsskjema regnes som signert.


Kvittering for Innmelding blir sendt automatisk til oppgitt e-post adresse med oppgitt informasjon ovenfor. Om noe er feil på oppgitt informasjon så si ifra sånn at det kan bli korrigert (medlemsadmin@aronsk.no).

Comments are closed.