Styret

Generel kontakt info:

Generell post Post til klubbenpost @ aronsk.no
Styret Til alle i styret styret @ aronsk.no
MedlemsadminMail adr. vedr. medlemskapmedlemsadmin @ aronsk.no
ResultatMail adr. vedr. korrigering av resultater på stevner.resultat @ aronsk.no

Sammensetning av styrets-/andre verv:

Styret:

Verv:Navn:Telefon:E-post addresse:
LederVidar Skai90656504 leder @ aronsk.no
N.leder Heikki André Toivonen90656481nestleder @ aronsk.no
Sekretær Tor Orsteen97525589 sekretaer @ aronsk.no
KassererHåkon Helgerud41496640kasserer @ aronsk.no
Baneansvarlig Mikkel Bast90288288 baneansvarlig @ aronsk.no
ProsjektlederDag Helge Valentin Andresen94839507prosjektleder @ aronsk.no
Sportslig leder PistolErik Sveum92860838sportslig @ aronsk.no
Materialforvalter Petter Berg97009430 materialforvalter @ aronsk.no
Vara 1 Marit Borgersen46816644vara1 @ aronsk.no
Vara 2Håvard Ellingsen90778134vara2 @ aronsk.no
Vara 3Kato Tuveng93050314 vara3 @ aronsk.no

Sportslig:

Verv:Navn:Telefon:E-post addresse:
Baneoppmann Bharat Naresh Mehmi95235125baneoppmann @ aronsk.no
Feltoppmann Tor Michael Kristiansen91650332feltoppmann @ aronsk.no
Luftoppmann Steven Jæger95431815luftoppmann @ aronsk.no
Rifleoppmann Per Hagen90544654rifleoppmann @ aronsk.no
Norges Metallsilhuett ForbundMikkel Bast90288288metallsilhuett @ aronsk.no
Norges Svartkrutt UnionPetter Berg97009430 svartkrutt @ aronsk.no

Komiteer:

Hederstegn:
Vidar Normann Skai 90656504hederstegn @ aronsk.no
Wenche Solbakken 91334141hederstegn @ aronsk.no
Rune Hammer 93045720hederstegn @ aronsk.no
Per Hagen (Vara)90544654hederstegn @ aronsk.no
Klassefører:
Styret
Kontrollutvalg:
Victor Ektvedt Kjær45416338victor.kjaer @outlook.com
Eigil Jensen41223946eigjens @ online.no
Folke Fredrik Person (vara)91539207folke @ folke.no
Valgkomite:
Mail til alle i valgkomiteenvalgkomite @ aronsk.no
Even Ruud90103550leder.valgkomite @ aronsk.no
Asbjørn Nilkolaisen404297031.valgkomite @ aronsk.no
Geir Ove Næss901035502.valgkomite @ aronsk.no
Rune Hjelle (vara) 91177615 vara.valgkomite @ aronsk.no

Kontaktpersoner for andre skytterorganiasjoner/forbund i klubben:

Forbund:Kontaktperson:Telefon:E-post:
NMFMikkel Bast90288288metallsilhuett @ aronsk.no
NSUPetter Berg97009430 svartkrutt @ aronsk.no