Aktivitetslogg & våpenvedlegg

Aktivitetslogg mal:

Politidirektoratet har i ajourføring av samlerundskriv G-126/92 24. april 2002 fastsatt krav om aktivitet for å inneha våpen, og koblet aktiviteten opp mot hvor mange våpen man kan inneha.

Aktivitetsloggen under er et hjelpemiddel som er laget for at skytteren skal kunne dokumentere at myndighetenes krav og pålegg er oppfylt fra skytterens side. All type skyteaktivitet med pistol (inkl. luftpistol) og revolver som er på programmet til de av landets skytterforbund som den enkelte skytter er tilknyttet kan registreres, også tillitsverv/dugnad.

Klubbens anbefaling er å føre opp all aktivitet i en form for regneark hvor all viktig informasjon fremgår.
Se nedenfor for klubbens maler:

Loggen kan på forespørsel framlegges for politi eller andre myndigheter ved våpenerverv eller hvis det på annen måte blir behov for å dokumentere aktivitet.

For skyttere som er tilknyttet flere forbund (f.eks. NSF, NMF og NSU) kan det lønne seg å føre separate aktivitetslogger for å gjøre det enklere å se aktivitet innen det enklete forbundsområdet.

Våpenvedlegg:

  For at vi kan levere ut våpenvedlegg som brukes for å søke om våpen trenger vi litt informasjon.
  Er ikke medlemskontingenten betalt for inneværende år blir ikke våpenvedlegg utstedte.

  Fyll inn alle punktene nedenfor:

  *

  Må fylles ut.
  ________________________________________________________________________
  Detaljer for våpen som det skal søkes om:

  Våpen søknad 1:

  For info om skyttergrene, se link: Norges Skytterforbund

  For info om skyttergrene, se link: Norsk Svartkrutt Union
  ________________________________________________________________________
  Våpen søknad 2:

  For info om skyttergrene, se link: Norges Skytterforbund

  For info om skyttergrene, se link: Norsk Svartkrutt Union
  ________________________________________________________________________
  Våpen søknad 3:

  For info om skyttergrene, se link: Norges Skytterforbund

  For info om skyttergrene, se link: Norsk Svartkrutt Union
  ________________________________________________________________________

  Nødvendig dokumentasjon for behandling av våpenvedlegg for klubben:

  For at klubben skal skrive ut våpenvedlegg må vi få tilsendt den enkeltes aktivitetslogg, fyll inn en av klubbens aktivitetslogg og last den opp her:

  *

  Link til klubbens aktivitetsslogger, Aktivitetslogg maler

  Nødvendig dokumentasjon som må følge med våpensøknaden:
  • Aktivitetslogg
  • Dokumentasjon på godkjent våpenskap (send med kvittering/bilde av godkjenningen i skapet)
  • Kursbevis for gjennomført sikkerhetskurs.
  • Medlemskort
  • Startkort

  Politiet har noen krav og det er som følger:
  • Aktivitet på minimum 2 aktiviteter pr. måned for å søke om eget våpen.
  • Gjennomført og bestått sikkerhetskurs hos en klubb tilknyttet det forbundet man ønsker å søke våpen i.
  • 21 års aldersgrense på håndvåpen.
  • Krav for å eie ett krutt våpen at eieren tilfredsstiller krav om edruelig og pålitelig. Ta kontakt med ditt lokale politikammer ved spørsmål rundt dette.


  Kvittering for informasjon vedr. våpen vedlegg blir sendt automatisk til oppgitt e-post adresse med oppgitt informasjon ovenfor. Om noe er feil på oppgitt informasjon så si ifra sånn at det kan bli korrigert.