Invitasjon til klubbmesterskap i Hurtig grov – 15. juni 2024

Klubben inviterer til klubbmesterskap 15. juni 2024 10:00 på Aronsløkka.

Ta kontakt med oppmann for deltagelse da dette er under approbert stevne.

For lån av klubbvåpen vil det være mulig for dem som ikke eier eget:

Hva:Pris:
Våpenleie25,- pr gang
Ammunisjon1,2 pr skudd
60,- pr pk på 50 skudd

Se ellers komplett CUP og klubbmesterskap her:
Cup & klubbmesterskap – Aron Skytterklubb, Drammen

Med vennlig hilsen

Bharat Mehmi
Baneoppmann