Funksjonærer til feltstevne på Myhrespiten i Hokksund – 25. oktober 2020

Vi nærmer oss årets siste feltstevne hos Hokksund Pistolklubb den 25.10 og trenger i den forbindelse en del funksjonærer ute i feltløypa da Aron Skytterklubb har ansvaret for å bemanne 5 standplasser.
Hver standplass skal bemannes med 3 funksjonærer hvorav 1 må være godkjent dommer.

Vi trenger hjelp til lapping av skiver så dette er en fin anledning for nye skyttere til å lære om feltskyting, opptreden på standplass, regler og dømming mm.
Funksjonærskyting for de som hjelper til vil som vanlig foregå dagen før, dvs. 24.10.2020.
Det vil bli enkel servering av mat og ½ l brus hver til alle våre funksjonærer.

Oppmøte Lørdag 24. oktober fra: 09:00
Oppmøte Søndag 25. oktober: 08:00

Påmelding for funksjonærer sendes på E-post til: feltoppmann@aronsk.no
Husk fult navn, telefonnummer og evt. info om du kan være dommer/standplassleder.

Vi håper at så mange som mulig kan hjelpe til i feltløypa denne helgen.

På forhånd takk for hjelpen 🙂

For kart til Hokksund Pistolklubb sin bane:

Med vennlig hilsen

Morten Eriksen
Feltoppmann – Aron Skytterklubb, Drammen
Mobil: +47 983 55 000