Invitasjon til klubbmesterskap felt spesialpistol og spesialrevolver. – 22. oktober 2023

Klubben inviterer til cup & klubbmesterskap 22. oktober 2023.
Klubbmesterskap i felt spesialpistol og spesialrevolver.

  • For dem med eget våpen og eller får lånt ett kan delta lørdag om man er funksjonær.
  • Søndag 22. oktober er ellers også en mulighet om man ikke er funksjonær på stevne.

Med vennlig hilsen

Erik Sveum
Sportslig leder, pistol