Utsatt – Aronsløkka stengt grunnet vedlikehold av alarmanlegget – 21. september

Banen er dessverre stengt 09:00 – 16:00 21. september grunnet vedlikehold av alarmanlegget på banen. All skyting utgår i dette tidsrommet.

Styret