Invitasjon til feltstevne – 22. oktober 2023

Aron Skyterklubb inviterer alle skyttervenner til feltstevne på Myhrespiten. Dett er ett sammarbeids stevne mellom Aron Skytterklubb, og Hokksund PK hvorav Aron Skytterklubb står som arrangør. Det blir mulighet for å delta i alle feltøvelsene.

Første lag ut ca. 08:30
Påmeldings avgift pr. start: 100,-
Premiering: Ingen

Klubbmesterskap: Felt spesialpistol og spesialrevolver

Husk startkort og skytter ID, disse må benyttes ved påmelding. Ingen unntak dessverre. Husk ellers legeattest for dem det gjelder

Grunnet dårlig dekning så er det vanskelig å laste ned startkort på telefonen på området. Last det ned eller print det ut på forhånd. Vi tar ellers kontanter og kort.

For klubbens medlemmer er det satt opp klubbemsterskap i felt spesialpistol og spesialrevolver

For kart til Hokksund Pistolklubb sin bane:

Velkommen skal dere være.

Tor Michael Kristiansen 
Feltoppmann
feltoppmann@aronsk.no