Invitasjon til klubbmesterskap felt spesial magnum 1 & 2 – 3. september 2023

Klubben inviterer til klubbmesterskap 3. september 2023.
Det er satt opp klubbmesterskap i felt spesial magnum 1 & 2.

Med vennlig hilsen

Tor Michael Kristiansen 
Feltoppmann
feltoppmann@aronsk.no